Russian (CIS)English (United Kingdom)
Elevators
Lifts
Escalators
phone/fax:
+38 (048) 777-74-10
Feedback
Лифтовые Системы

II. Нормативні посилання

There are no translations available.  У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи: 
 ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та 
  визначення 

 ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни 
  та визначення 

 ДСТУ 3321-2003 Система конструкторської документації. 
  Терміни та визначення основних понять 

 ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення 
  продукції на виробництво. Основні 
  терміни та визначення 

 ДСТУ ISO 4190-1-2001 Установка ліфтова (елеваторна). 
  Частина 1. Ліфти класів I, II, III і VI 

 ДСТУ ISO 4190-2-2001 Установка ліфтова (елеваторна). 
  Частина 2. Ліфти класу IV 

 ДСТУ ISO 4190-3-2001 Установка ліфтова (елеваторна). 
  Частина 3. Ліфти службові класу V 

 ДСТУ ISO 4190-5-2001 Установка ліфтова (елеваторна). 
  Частина 5. Пристрої керування, 
  сигналізації та додаткові пристрої 

 ДСТУ ISO 4190-6-2001 Установка ліфтова (елеваторна). 
  Частина 6. Ліфти пасажирські для 
  встановлення в житлових будинках. 
  Планування і вибір 

 ДСТУ EN 81-1:2003 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти 
  електричні 

 ДСТУ EN 81-2:2003 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти 
  гідравлічні 

 ДСТУ pr EN 81-3:2004 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти 
  електричні і гідравлічні службові 

 ДСТУ pr EN 81-5:2004 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 5. Ліфти 
  гвинтові 

 ДСТУ pr EN 81-6:2004 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів і службових ліфтів. 
  Частина 6. Ліфти з ланцюговою передачею 

 ДСТУ pr EN 81-7:2002 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів і службових ліфтів. 
  Частина 7. Ліфти з зубчастою передачею 

 ДСТУ pr EN 81-8:2002 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері 
  шахти ліфта. Випробовування на 
  вогнестійкість 

 ДСТУ pr EN 81-11:2002 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 11. Нові 
  ліфти в існуючих будинках 

 ДСТУ pr EN 81-22-1:2006 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Ліфти для 
  транспортування осіб та вантажів. 
  Частина 22-1. Електричні пасажирські і 
  вантажопасажирські ліфти з нахиленою 
  рухомою частиною 

 ДСТУ pr EN 81-28:2001 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 28. 
  Дистанційне керування сигналізацією на 
  пасажирських і вантажопасажирських 
  ліфтах 

 ДСТУ pr EN 81-70:2003 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 70. 
  Конкретне застосування пасажирських і 
  вантажопасажирських ліфтів. Зручність 
  доступу до ліфтів пасажирів, зокрема 
  пасажирів з функціональними порушеннями 

 ДСТУ pr EN 81-72:2002 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Частина 72. Ліфти 
  для пожежної служби 

 ДСТУ pr EN 81-73:2004 Норми безпеки до конструкції та 
  експлуатації ліфтів. Специфічне 
  використовування пасажирських і 
  вантажопасажирських ліфтів. Частина 73. 
  Режим роботи ліфтів у разі пожежі 

 ДСТУ EN 12015:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти, 
  ескалатори та пасажирські конвеєри. 
  Емісія завад 

 ДСТУ EN 12016:2003 Електромагнітна сумісність. Ліфти, 
  ескалатори та пасажирські конвеєри. 
  Несприйнятливість до завад 

 ДСТУ pr EN 13015:2002 Технічне обслуговування ліфтів і 
  ескалаторів. Норми для інструкцій із 
  технічного обслуговування 

 ДСТУ ISO 18738:2004 Ліфти (елеватори). Вимірювання 
  параметрів якості руху ліфта 

 НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників, затверджені 
  наказом Державного комітету України по 
  нагляду за охороною праці від 19.04.96 
  N 61 ( z0262-96 ), зареєстровані в 
  Міністерстві юстиції України 31.05.96 за 
  N 262/1287 

 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні, 
  затверджені наказом Міністерства 
  України з питань надзвичайних ситуацій 
  від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), 
  зареєстровані в Міністерстві юстиції 
  України 04.11.2004 за N 1410/10009 

 НАПБ Б.01.007-2004 Правила облаштування та застосування 
  ліфтів для транспортування пожежних 
  підрозділів у будинках та спорудах, 
  затверджені наказом Міністерства 
  України з питань надзвичайних ситуацій 
  та у справах захисту населення від 
  наслідків Чорнобильської катастрофи від 
  19.04.2004 N 174 ( z0577-04 ), 
  зареєстровані в Міністерстві юстиції 
  України 07.05.2004 за N 577/9176 

 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
  електроустановок споживачів, затверджені 
  наказом Державного комітету України по 
  нагляду за охороною праці, від 
  06.10.1997 N 257 ( z0011-98 ), 
  зареєстровані в Міністерстві 
  юстиції України 13.01.1998 за N 11/2451 

 НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. 
  Електроустаткування спеціальних 
  установок, затверджені наказом 
  Міністерства праці та соціальної 
  політики України 21.06.2001 N 272 
  ( v0272203-01 ) 

 НПАОП 0.00-6.02-2004 Порядок розслідування та ведення обліку 
  нещасних випадків, професійних 
  захворювань і аварій на виробництві, 
  затверджений постановою Кабінету 
  Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 
  ( 1112-2004-п ) 

 НПАОП-0.00-4.12-2005 Типове положення про порядок проведення 
  навчання і перевірок знань з питань 
  охорони праці, затверджене наказом 
  Державного комітету України з нагляду за 
  охороною праці від 26.01.2005 N 15 
  ( z0231-05 ), зареєстроване в 
  Міністерстві юстиції України 15.02.2005 
  за N 231/10511. 

 НПАОП 0.00-4.05-2003 Порядок видачі дозволів Державним 
  комітетом з нагляду за охороною праці та 
  його територіальними органами, 
  затверджений постановою Кабінету 
  Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 
  ( 1631-2003-п ) 

 НПАОП 0.00-6.18-2004 Порядок проведення огляду, 
  випробовування та експертного 
  обстеження (технічного діагностування) 
  машин, механізмів, устаткування 
  підвищеної небезпеки, затверджений 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 26.05.2004 N 687 ( 687-2004-п ) 

 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 
  требования к воздуху рабочей зоны 

 ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки 
  продукции на производство. Продукция 
  производственно-технического назначения 

 ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. 
  Технические условия 

 ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и 
  грузовые. Правила организации, 
  производства и приемки монтажных работ 

 ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж 

 ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. 
  Модернізація ліфтів на місці 
  експлуатації. Положення 

 ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З'єднання 
  зварювальні. Загальні технічні вимоги 

 ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи 
  оснащеності на виконання робіт з монтажу 
  ремонту та технічного обслуговування 
  ліфтів 

 ДБН В.2.2-9-99 Державні будівельні норми України. 
  Будинки і споруди. Громадські будинки та 
  споруди. Основні положення 

 ДБН В.2.2-15-2005 Державні будівельні норми України. 
  Будинки і споруди. Житлові будинки. 
  Основні положення ( n0007509-05 ) 

 ДБН В.2.5-28-2006 Державні будівельні норми України. 
  Інженерне обладнання будинків і споруд. 
  Природне і штучне освітлення 

 ДБН В.1.1-7-2002 Державні будівельні норми України. 
  Пожежна безпека об'єктів будівництва 

 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого 
  шуму, ультразвуку та інфразвуку, 
  затверджені постановою Головного 
  державного санітарного лікаря України 
  від 01.12.99 N 37 ( va037282-99 ) 

 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої 
  загальної та локальної вібрації, 
  затверджені постановою Головного 
  державного санітарного лікаря України 
  від 01.12.99 N 39 ( va039282-99 ) 

 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату 
  виробничих приміщень, затверджені 
  постановою Головного державного 
  санітарного лікаря України від 01.12.99 
  N 42 ( va042282-99 ) 

 ДСН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при 
  роботі з джерелами електромагнітних 
  полів, затверджені наказом Міністерства 
  охорони здоров'я України від 18.12.2002 
  N 476 ( z0203-03 ), зареєстровані в 
  Міністерстві юстиції України 13.03.2003 
  за N 203/7524 

 ДСан ПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з 
  промисловими відходами та визначення 
  їх класу небезпеки для здоров'я 
  населення, затверджені постановою 
  Головного державного санітарного лікаря 
  України від 01.07.99 N 29 ( v0029588-99 ) 

 ПУЕ Правила улаштування електроустановок. 
  Глава 1.7. Заземлення і захисні засоби 
  електробезпеки, затверджені наказом 
  Міністерства палива та енергетики 
  України від 28.08.2006 N 305 
  ( v0305558-06 ) 

 ПТЕ Правила технічної експлуатації 
  електроустановок споживачів, затверджені 
  наказом Міністерства палива та 
  енергетики України від 25.07.2006 
  N 258 ( z1143-06 ), зареєстровані в 
  Міністерстві юстиції України 25.10.2006 
  за N 1143/13017. 


Назад