Russian (CIS)English (United Kingdom)
Elevators
Lifts
Escalators
phone/fax:
+38 (048) 777-74-10
Feedback
Лифтовые Системы

VI. Вимоги безпеки до будови ліфтів

There are no translations available.

 

 6.1. Загальні вимоги
  6.1.1. Ліфти, їх складові частини, прилади та пристрої 
безпеки повинні відповідати вимогам цих Правил і чинних 
нормативних документів.
  6.1.2. Оснащеність для виконання робіт з монтажу, ремонту та 
технічного обслуговування ліфтів повинна бути згідно з вимогами 
ГСТУ 36.1-009-99.
  6.1.3. Основні розміри ліфтів повинні відповідати:
  - пасажирських класів I, II, III і VI - вимогам ДСТУ ISO 
4190-1:2001;
  - вантажних класу IV у супроводі людей - вимогам ДСТУ ISO 
4190-2:2001;
  - службових (малих) класу V - вимогам ДСТУ ISO 4190-3:2001.
  Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристрої 
повинні відповідати вимогам ДСТУ ISO 4190-5:2001.
  6.1.4. Кліматичне виконання ліфтів і підйомників здійснюється 
згідно з вимогами чинних нормативних документів та повинно 
відповідати мікрокліматичним районам України, у яких вони можуть 
експлуатуватись.
  6.1.5. Планування і вибір ліфтів для встановлення у житлових 
будинках здійснюється згідно з вимогами ДСТУ ISO 4190-6:2001.
  6.1.6. Зручність доступу до ліфтів повинна відповідати 
вимогам ДСТУ pr EN 81-70-2003.
  6.1.7. Ліфти і підйомники, призначені для роботи у 
вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, повинні відповідати 
вимогам НПАОП 40.1-1.32-2001 ( v0272203-01 ).
  Клас вибухонебезпечної і пожежонебезпечної зони, категорія та 
група вибухонебезпечної суміші зазначаються в паспорті ліфта, а 
також у технічних документах виробника.
  6.1.8. Ліфти для пожежної служби повинні відповідати вимогам 
ДСТУ pr EN 81-72-2002, НАПБ Б.01.007-2004 ( z0577-04 ) та 
НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ).
  6.1.9. Режим роботи ліфтів під час пожежі повинен відповідати 
вимогам ДСТУ EN pr 81-73:2004.
  6.1.10. Відхилення від конструкторської документації, 
необхідність у яких виникає в процесі монтажу, модернізації, 
реконструкції ліфтів, повинні узгоджуватись з підприємством - 
виробником ліфта або організацією - розробником конструкторської 
документації.
  Зміни до конструкторської документації повинні бути завірені 
організацією, яка вносила ці зміни, та узгоджені з підприємством - 
виробником.
  6.1.11. Відхилення робочої швидкості руху кабіни від 
номінальної повинно бути в межах +- 15%.
  6.1.12. Точність автоматичної зупинки кабіни ліфта в 
експлуатаційних режимах роботи не повинна бути вище і нижче 
поверхової площадки більш ніж на 20 мм; у випадку одночасної 
роботи дверей кабіни і шахти ця величина може бути збільшена до 
35 мм.
  6.1.13. Роз'ємні з'єднання, які сприймають динамічні 
навантаження, повинні забезпечуватись від мимовільних роз'єднань.
  6.1.14. Передання моменту скручування в з'єднаннях повинно 
здійснюватися за допомогою шліців або деталей кріплення (шпонок, 
болтів тощо).
  6.1.15. Зварювальні з'єднання, що відповідають ГСТУ 
36.1-003-98, повинні виконуватися зварниками, атестованими згідно 
з НПАОП 0.00-1.16-96 ( z0262-96 ).
  6.1.16. У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, 
повинна бути виключена можливість підіймання противаги при 
нерухомій кабіні.
  6.1.17. Всі складові частини та механізми ліфта повинні бути 
доступні для огляду та технічного обслуговування.
  6.1.18. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість 
евакуації людей з кабіни обслуговуючим персоналом у разі зникнення 
електропостачання ліфта або у разі його несправності.
  6.1.19. Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість 
зняття кабіни (противаги) з уловлювачів.
  6.1.20. Норми бракування щодо ланцюгів, на яких підвішуються 
кабіна і противага, і ланцюга обмежувача швидкості вказуються в 
технічній документації виробника. Норми бракування щодо стальних 
канатів наведені в додатку 1 до цих Правил.
  6.1.21. Заземлення (занулення) повинно відповідати вимогам 
НПАОП 40.1-1.32-2001 ( v0272203-01 ).
  6.1.22. Після закінчення граничного строку експлуатації ліфта 
як вітчизняного, так і імпортного виробництва проводиться його 
експертне обстеження згідно з НПАОП 0.00-6.18-2004 ( 687-2004-п ). 

  6.2. Вантажопідйомність, перевезення пасажирів та вантажів
  6.2.1. Не дозволяється перевезення в кабіні ліфта пасажирів і 
(або) вантажів загальною масою, яка перевищує вантажопідйомність 
ліфта.
  6.2.2. У ліфта самостійного користування корисна площа 
підлоги кабіни повинна визначатись залежно від його 
вантажопідйомності згідно з таблицями 1 і 2. 

Номінальне навантаження,

маса,кг. 

Максимальна внутрішня

площа підлоги кабіни, кв.м. 

 

Номінальне навантаження,

маса,кг. 

 

 

Максимальна внутрішня

площа підлоги кабіни, кв.м. 

 

 

Номінальне навантаження,

маса,кг. 

 

 

Максимальна внутрішня

площа підлоги кабіни, кв.м. 

 
 1000,37 630 1,66  11252,65 
 1800,58 675 1,75 1200 2,80
225 0,70 750 1,90 1250 2,90
 300 0,90 800 2,00 1275 2,95
 375 1,10 825 2,05 1350 3,10
 400 1,17 900 2,20 1425 3,25
 450 1,30 975 2,35 1500 3,40
 525 1,45 1000 2,40 1600 3,56
 600 1,60 1050 2,50 2000 4,20
     2500 5,00

 
  У ліфта вантажопідйомністю понад 2500 кг на кожні додаткові 
100 кг максимальна внутрішня площа підлоги кабіни повинна 
збільшуватися на 0,16 кв.м.
  Корисну площу підлоги кабіни для проміжного значення 
вантажопідйомності ліфта необхідно визначати лінійною 
інтерполяцією.
  Для вантажопасажирських ліфтів з гідравлічним приводом 
внутрішня площа кабіни може бути більшою, ніж зазначено в 
таблиці 1, і не більшою, ніж зазначено в таблиці 2, залежно від 
номінальної швидкості. 

  Таблиця 2 

 

Номінальне навантаження,

маса,кг. 

 

 

Максимальна внутрішня

площа підлоги кабіни, кв.м. 

 

 

Номінальне навантаження,

маса,кг. 

 

 

Максимальна внутрішня

площа підлоги кабіни, кв.м. 

 

 

Номінальне навантаження,

маса,кг. 

 

 

Максимальна внутрішня

площа підлоги кабіни, кв.м. 

 
   630 2,42 11253,90 
   675 2,56 1200 4,08
   750 2,80 1250 4,20
   800 2,96 1275 4,26
   825 3,04 1350 4,44
 400 1,68 900 3,28 1425 4,62
 450 1,84 975 3,52 1500 4,80
 525 2,08 1000 3,60 1600 5,04
 600 2,32 1050 3,72  

 

Для ліфта вантажопідйомністю понад 1600 кг необхідно додавати
0,40 кв.м на кожні додаткові 100 кг.
  Для проміжних навантажень площу визначають лінійною
інтерполяцією.
  6.2.3. Для визначення корисної площі підлоги кабіни не
враховується площа, яка перекривається однією з відчинених стулок
обертально-розкривних дверей, і не зменшується за рахунок
встановлення в кабіні поручнів та плінтусів.
  6.2.4. Для визначення місткості кабіни пасажирського ліфта
маса однієї людини приймається на рівні 75 кг.
  Місткість кабіни визначається діленням величини
вантажопідйомності ліфта на 75, з округленням одержаного
результату до більшого цілого числа.
  6.2.5. У ліфта самостійного користування дозволяється
перевищення корисної площі підлоги кабіни відносно його
вантажопідйомності, зазначеної в пункті 6.2.2 цих Правил, за умови
виконання таких вимог:
  - унеможливлення пуску ліфта з кабіни або з поверхової
(завантажувальної) площадки у разі перебування в кабіні вантажу,
маса якого перевищує на 10% і більше вантажопідйомність ліфта;
  - наявність сигнального пристрою у кабіні для фіксування її
перевантаження.
  6.2.6. У ліфтах класу III (для установ охорони здоров'я) і
ліфтів вантажопасажирських класу IV дозволяється транспортування
пасажирів тільки в супроводі ліфтера.
  Якщо ліфти класів III та IV відповідають вимогам цих Правил,
які пред'являються до пасажирського ліфта самостійного
користування, то в них дозволяється транспортування пасажирів без
ліфтера.
  6.2.7. У пасажирському ліфті дозволяється транспортування
ручного багажу та речей домашнього вжитку.
  Якщо пасажирський ліфт самостійного користування відповідає
вимогам до ліфтів класу III, встановленим у ДСТУ ISO 4190-1:2001,
його дозволяється використовувати для установ охорони здоров'я.
  6.2.8. У ліфтах з зовнішнім керуванням транспортування людей
не дозволяється.
  6.2.9. У разі перевезення в ліфті вибухонебезпечних,
пожежонебезпечних, хімічноактивних і радіоактивних вантажів
необхідно застосовувати заходи для безпеки персоналу, що
супроводжує вантаж, оточуючих та збереження устаткування ліфта.
Одночасне перевезення небезпечних вантажів та пасажирів
забороняється.
  У разі перевезення в ліфті пожежонебезпечних вантажів
(легкозаймистих та горючих рідин) повинні виконуватись вимоги НАПБ
А.01.001-2004 ( z1410-04 ).

  6.3. Будівельна частина ліфтів
  6.3.1. Будівельна частина, призначена для розміщення
устатковання ліфта, повинна відповідати вимогам ДБН В.2.2-9-99,
ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ), ДБН В.1.1-7-2002 і бути
розрахована на навантаження, які виникають під час експлуатації та
випробовувань ліфта, а також у разі обриву всіх тягових канатів
або ланцюгів.
  6.3.2. Необхідність улаштування опалення та примусової
вентиляції приміщень, призначених для розміщення устатковання
ліфта, визначається під час проектування будинків (споруд) згідно
з вимогами чинних нормативних документів та вимогами,
встановленими виробником ліфта, щодо його експлуатації.
  6.3.3. Освітлення шахти ліфта, машинного і блочного приміщень
повинні бути незалежні від живлення привода ліфта. Живлення
забезпечується через інший ланцюг або через приєднання ланцюга
живлення освітлення до ввідного пристрою привода ліфта.
  6.3.4. Противага або балансувальний вантаж повинні бути
розміщені в одній шахті з кабіною.
  6.3.5. Гідроциліндри повинні бути розміщені в тій же шахті,
що і кабіна.

  6.4. Шахта ліфта
  6.4.1. Шахта ліфта повинна бути огороджена з усіх сторін на
всю її висоту і мати перекриття та підлогу.
  Дозволяється часткове огородження шахти ліфта у разі
виконання таких вимог:
  - висота огорожі повинна бути не менше ніж 3500 мм з боку
дверей шахти (якщо таку висоту дозволяє обладнати висота поверху,
якщо ні, то огородження повинно бути обладнано на максимально
можливу висоту) і не менше ніж 2500 мм з інших боків з мінімальною
горизонтальною відстанню 500 мм до рухомих частин ліфта (додаток 2
( za937-08 ) до цих Правил).
  Якщо відстань до рухомих частин перевищує 500 мм, розмір
2500 мм може бути зменшений поступово до мінімальної висоти 110 мм
на відстані 2000 мм (додаток 2 ( za937-08 ) до цих Правил).
  Огорожа повинна бути в межах 150 мм від краю перекриття,
східців або платформ.
  6.4.2. У разі огородження шахти ліфта металевими листами,
склом, металевою дротяною сіткою або іншими матеріалами повинні
виконуватись умови:
  - товщина сталевого листа - не менше 1 мм;
  - металевий (не сталевий) лист забезпечує міцність і
жорсткість не меншу ніж у огородження, виготовленого зі сталевого
листа товщиною 1 мм;
  - скло, ламіноване скло - товщиною не менше ніж 8 мм;
  - армоване скло - товщиною не менше ніж 6 мм;
  - пустотілі скляні блоки - товщина стінки не менше ніж 4 мм;
  - металева дротяна сітка, виконана з дроту діаметром не менше
ніж 1,2 мм, закріплена до каркаса шахти з внутрішнього боку і
натягнута. Дріт, який кріпить сітку до горизонтальної обв'язки
(поясів) та розкосів шахти, дозволяється розміщувати з їх
зовнішнього боку;
  - перфорований сталевий лист - товщиною не менше ніж 1,5 мм;
  - вічко сітки з дроту та отворів перфорованого листа - не
більше ніж 20 х 20 мм.
  У ліфтів, розташованих у приставних та підвісних шахтах,
огородження шахти ліфта з зовнішнього боку будинку повинно
виконуватись із скла, ламінованого скла товщиною не менше ніж 8 мм
армованого скла товщиною не менше ніж 6 мм, пустотілих скляних
блоків товщиною стінки не менше ніж 4 мм на висоті:
  - у приставної - більше 2500 мм від рівня площадки, що
прилягає до шахти;
  - у підвісної - від огорожі приямка.
  6.4.3. Шахта ліфта, огороджена сіткою (огородження шахти
сіткою дозволяється для всіх ліфтів, за винятком пасажирських і
вантажопасажирських) або склом товщиною менше ніж 8 мм, крім
ліфтів панорамного виконання, з боку прилеглих до неї площадок або
сходів, на яких можуть перебувати пасажири, повинна мати огорожу,
виконану зі сталевого листа товщиною не менше 1 мм або з іншого
матеріалу, який забезпечує міцність і жорсткість не меншу ніж в
огорожі, що виконана із сталевого листа.
  Висота огорожі від рівня площадки або сходів повинна бути не
менше ніж 1000 мм, а в разі використання горизонтально-розсувних
дверей висота з боку поверхової площадки - не менше ніж висота
дверного прорізу.
  На сходах і площадках, крім поверхової, на якій установлені
горизонтально-розсувні двері, дозволяється замість вказаної
огорожі встановлювати грати (перила) додатково до огорожі із сітки
або скла, висотою не менше ніж 900 мм.
  6.4.4. Міцність стін шахти ліфта повинна бути такою, щоб у
разі прикладення навантаження 300 Н зовні шахти до її огорожі у
будь-якому місці перпендикулярно площині огорожі пружна деформація
була не більше ніж 15 мм, залишкова деформація недопустима.
Навантаження повинно бути рівномірно розподілене на площі
5 кв.см круглої або квадратної форми. У разі прикладення
навантаження 100 Н до будь-якої точки огорожі із сітки
перпендикулярно площині сітки прогин не повинен бути більше ніж
50 мм.
  6.4.5. В огорожі шахти, крім обов'язкових вхідних (вантажних)
прорізів, дозволяється виконувати прорізи і отвори для:
  - аварійних дверей і люків для стеження за станом
устатковання ліфта;
  - вентиляції;
  - установлення і обслуговування устатковання ліфта;
  - роботи ліфта, необхідні між шахтою і машинним або блочним
приміщенням;
  - виходу газів і диму у випадку пожежі.
  6.4.6. Оглядові двері повинні мати мінімальну висоту 1400 мм
і мінімальну ширину 600 мм. Аварійні двері - мінімальну висоту
1800 мм і мінімальну ширину 350 мм, оглядові люки - максимальну
висоту 500 мм і максимальну ширину 500 мм.
  6.4.7. Якщо відстань між послідовними порогами дверей шахти
перевищує 11 м, повинні бути встановлені проміжні аварійні двері
так, щоб відстань між порогами не була більше ніж 11 м.
  Дозволяється не влаштовувати аварійні двері для малих
вантажних ліфтів і вантажних ліфтів без провідника або за
відсутності примкнутих до шахти площадок (в зоні, де вимагається
встановлення аварійних дверей), з яких можна евакуйовувати людей.
  6.4.8. Оглядові і аварійні двері та оглядові люки не повинні
відчинятись усередину шахти, обов'язково мають бути оснащені
замком із ключем, повинні зачинятися і замикатися ззовні. Також
повинна бути забезпечена можливість відчиняти їх зсередини шахти
без ключа, навіть якщо вони замкнені. Зачинення дверей і люків
контролюється вимикачами. Двері повинні бути суцільними і за
міцністю відповідати вимогам, що пред'являються до дверей шахти.
  6.4.9. Прорізи для вентиляції повинні бути огороджені
металевими ґратами або металевою сіткою з розмірами вічок не
більше ніж 20 х 20 мм.
  6.4.10. Внутрішня поверхня стіни шахти з боку входу в кабіну
на всю ширину вхідного прорізу плюс 25 мм на кожен бік повинна
бути без виступів і виїмок.
  На цій поверхні дозволяється наявність виступів і виїмок не
більше ніж 100 мм. Виступи і виїмки більше ніж 50 мм зверху і
знизу повинні мати скоси під кутом не менше ніж 600 до
горизонталі.
  Скоси повинні бути зроблені на всю ширину виступу або виїмки
і примикати до стіни шахти, розташованої з боку входу в кабіну.
Скіс може бути не доведеним до стіни шахти на 50 мм і менше за
умови забезпечення горизонтальної площадки від краю скосу до
вказаної стіни.
  Вимоги цього пункту не поширюються на виступи і виїмки,
утворені дверима шахти.
  6.4.11. Виступ більше ніж 50 мм, утворений порогом дверей
шахти, повинен мати скіс знизу, а виступ, розмішений над дверним
прорізом, - скіс зверху, кут нахилу скосів до горизонталі повинен
бути не менше ніж 600.
  Скоси повинні бути зроблені на всю ширину прорізу плюс 25 мм
на кожен бік і примикати до стіни шахти, розташованої збоку від
входу в кабіну. Дозволяється не доводити скіс до стіни шахти
відповідно до розмірів, зазначених у пункті 6.4.10 цих Правил.
  У ліфті, в якому відкриття зсередини дверей кабіни між
поверховими площадками неможливе, скіс у виступах, розташованих
над дверима прорізу, дозволяється не робити.
  6.4.12. У ліфті, де дозволяється рух кабіни з відчиненими
дверима кабіни і шахти, під порогом дверей шахти паралельно до
внутрішньої її поверхні з боку входу в кабіну і на рівні з кромкою
порога повинен бути встановлений щит, ширина якого не менше ширини
дверного прорізу плюс 25 мм на кожен бік, а висота не менше ніж
300 мм - у пасажирському ліфті і не менше ніж 200 мм - у
вантажному ліфті.
  Якщо відстань між щитом і стіною шахти, розташованою збоку
входу в кабіну, більше ніж 50 мм, то знизу щита за всією його
шириною повинен бути влаштований скіс під кутом не менше 600 до
горизонталі, який повинен примикати до стіни шахти.
  6.4.13. У разі розміщення декількох ліфтів в одній загальній
шахті, між ними повинна бути встановлена перегородка з матеріалу,
який дозволяється для огородження шахти.
  У разі використання для перегородки сітки з дроту діаметр
його повинен бути не менше ніж 1,2 мм, а розмір вічка сітки
повинен бути не більше ніж 60 х 60 мм.
  Ця перегородка повинна бути встановлена від найнижчої точки
пересування кабіни, противаги або балансувального вантажу до
висоти 2500 мм вище підлоги нижньої поверхової площадки.
  Якщо горизонтальна відстань між краєм даху кабіни і рухомими
частинами (кабіни, противаги або балансувального вантажу)
суміжного ліфта менша ніж 500 мм, повинні бути встановлені
перегородки на всю висоту шахти.
  Ширина перегородки повинна бути більше ширини рухомого
компонента або його частини на 100 мм на кожну зі сторін.
  6.4.14. Верхні зазори для ліфтів із тяговим приводом повинні
відповідати таким вимогам:
  - довжина напрямної кабіни (противаги) повинна дозволяти
подальше їх спрямоване пересування на відстань не менше ніж
  2
0,1 + 0,035V ,
  де V - номінальна швидкість руху ліфта в м/с;
  - над кабіною повинно бути достатньо місця для розміщення
прямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 800 мм.
  6.4.15. Верхні зазори для ліфтів із жорстким приводом повинні
забезпечувати спрямований рух кабіни вгору від верхнього поверху
до верхніх буферів на відстань не менше ніж 500 мм.
  Над кабіною повинно бути достатньо місця для розміщення
прямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 800 мм;
  У разі знаходження кабіни на повністю стиснутих буферах
довжина напрямної балансувального вантажу, якщо він є, повинна
забезпечувати можливість подальшого його руху на відстань не менше
ніж на 300 мм.
  6.4.16. У вантажних ліфтів класу II після зупинки кабіни від
спрацювання кінцевого вимикача, розміщеного у верхній частині
шахти між елементами кабіни, які найбільше виступають, і
конструкціями, розміщеними над шахтою (люком), повинна залишатись
відстань не менше ніж 200 мм.
  6.4.17. У нижній частині шахти повинен бути обладнаний
приямок. Якщо кабіна перебуває на повністю стиснутих буферах, то
при цьому повинні виконуватись такі умови:
  - у приямку повинно бути достатньо місця для розміщення
прямокутного блока розміром не менше ніж 500 х 600 х 1000 мм,
установленого на одній із поверхонь.
  Глибина приямка може бути зменшена, якщо
підприємство-виробник обладнує ліфти додатковими пристроями і
вимикачами, які забезпечують безпеку при проведенні робіт у
приямку;
  - вільна вертикальна відстань між дном приямка і найнижчою
частиною кабіни повинна бути не менше ніж 500 мм. Ця відстань може
бути зменшена до 100 мм у межах горизонтальної відстані між:
  1) фартухом або частинами вертикально-розсувних дверей кабіни
і суміжною стіною;
  2) нижніми частинами кабіни і напрямними.
  6.4.18. У приямку повинні бути постійні засоби, легко
доступні від дверей шахти, для безпечного спуску на підлогу
приямка. Цей засіб не повинен заважати рухомим частинам ліфта.
  Приямок глибиною більше ніж 2500 мм повинен бути обладнаний
дверима, що відповідають вимогам пункту 6.4.8 цих Правил, мати
розмір не менше ніж 600 х 1800 мм (ширина х висоту).
  6.4.19. У приямку повинні бути:
  - пристрій для зупинення ліфта, на якому або біля якого
зазначене слово "СТОП", розміщений так, щоб унеможливити ризик
помилки щодо положення зупинки;
  - розетка з напругою не більше ніж 250 В;
  - засіб для вмикання освітлення шахти ліфта, доступний під
час відчинення дверей шахти або приямка.
  6.4.20. Приямок повинен бути захищений від потрапляння в
нього ґрунтових і стічних вод.
  6.4.21. Розміщення упорів і буферів у приямку повинно бути
таким, щоб відстань від верхньої частини упора або буфера до
опорної плити кабіни або противаги, коли кабіна (противага)
перебуває в нижньому робочому положенні, була не більше ніж
200 мм.
  У ліфта з жорстким приводом відстань від верхньої частини
упора або буфера до опорної плити противаги, коли вона перебуває в
нижньому робочому положенні, може бути більше ніж 200 мм. Ця
відстань визначається конструкцією ліфта і зазначається в
монтажному (установчому) кресленні.
  6.4.22. Ділянка пересування противаги або балансувального
вантажу повинна бути огороджена, мати жорсткий екран в межах не
більше ніж 300 мм над підлогою приямка ліфта і висотою не менше
ніж 2500 мм.
  6.4.23. Відстань між кабіною, противагою і елементами шахти,
а також устаткованням, яке установлене в шахті, повинна
відповідати значенням таблиці 3.

Таблиця 3

Назва відстані    Значення, мм
 не менше ніж не більше ніж 
 Між порогом дверей шахти і порогом кабіни - 35

 Між внутрішньою поверхнею огорожі
шахти з боку входу в кабіну, крім
випадків, зазначених у пункті 6.4.25, i:

- порогом кабіни;

- стулками обертально-розкривних дверей кабіни;

- найбільш близько розташованими стулками розсувних дверей кабіни;


- обрамленням вхідного прорізу кабіни яка не має дверей

 

 

 -

 - 

 -

 

 -

 

 

150 

150

150

 

150

 Між найближче розташованими стулками дверей шахти і кабіни - 120

 Між елементами кабіни, які виступають і дверима шахти, крім розміщених на

них елементів, які взаємодіють 

 15 -

 Між відводками дверей кабіни і порогом дверей шахти, а також між

роликами замків дверей шахти і порогом дверей кабіни

 8

 Від елементів кабіни (противаги) до елементів внутрішньої поверхні огорожі

шахти, які виступають, з боку до якого не звернений вхідний проріз кабіни,

крім шахти з сітчастою огорожею.

В шахті з сітчастою огорожею (до сітки) 

25 

 

 

 50

 

 

 -

 Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти:  

-  збоку противаги;

- з інших сторін. 

 

650 

 350

 

 -

 Між елементами кабіни і противаги, які виступають 50
 Від зовнішньої поверхні стінок кабіни до поверхні противаги -350 

 Між виступаючими елементами кабіни (противаги) і деталями кріплення

напрямних (стикові планки, затискачі, болти, екрани тощо)

 10 -

 Між елементами кабіни (противаги), які виступають, і конструкціями, які

призначені для установлення на напрямних (кронштейни, балки)

 20 -
 

 6.4.24. Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожі 
шахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідного 
прорізу кабіни, або її порогом, які зазначені в таблиці 3, можуть 
бути збільшені у випадках:
  - якщо неможливе відчинення зсередини дверей кабіни поза 
зоною поверхової площадки;
  - у разі встановлення паралельно до вказаної поверхні огорожі 
шахти додаткової огорожі, ширина якої дорівнює ширині прорізу 
дверей кабіни плюс 25 мм на кожну сторону, зробленої з матеріалу, 
який дозволяється для огородження шахти.
  Також можуть бути збільшені розміри відстаней від зовнішньої 
поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти за 
умови наявності зверху кабіни перил.
  6.4.25. Під верхнім перекриттям шахти дозволяється 
встановлення канатотягового шківа, напрямних блоків, обмежувача 
швидкості, елементів підвіски канатів тощо за умови забезпечення 
можливості їх обслуговування.
  6.4.26. Шахта ліфта повинна бути забезпечена постійним 
електричним освітленням, що дає інтенсивність світла не менше ніж 
50 люкс на висоту 1000 мм над дахом кабіни і на підлогу приямка, 
навіть якщо двері шахти закриті. Стаціонарну електричну мережу не 
встановлюють, якщо шахта частково огороджена і має достатнє 
освітлення.
  Дозволяється в глухих шахтах, у разі розміщення в них ліфтів 
з автоматичним приводом дверей кабіни і шахти, вмикати їх 
освітлення тільки під час проведення оглядів і ремонтів.
  Електричні лампи освітлення шахти повинні бути захищені від 
механічних пошкоджень.
  6.4.27. У шахті ліфта не дозволяється встановлювати 
устатковання і прокладати комунікації, які не стосуються ліфта, 
крім систем, призначених для опалення і вентиляції шахти. 
Пускорегулювальні пристрої цих систем не повинні розміщуватись 
усередині шахти.
  Прокладання в шахтах трубопроводів каналізації та водоводів, 
паропроводів і газопроводів забороняється.
  6.4.28. Канатотяговий шків може бути встановлений у шахті, 
якщо
  - перевіряння, випробовування і обслуговування можна 
проводити з машинного приміщення або шахти;
  - отвори між машинним приміщенням і шахтою повинні мати 
найменший розмір. 

  6.5. Машинне і блочне приміщення
  6.5.1. Лебідка, низьковольтний комплектний пристрій (станція 
управління) (далі - НКП), трансформатори, перетворювачі, ввідний 
пристрій тощо повинні бути установлені в спеціальному приміщенні 
(машинному).
  У ліфтах, які не мають машинного приміщення, указане 
устатковання може бути установлене в шахті ліфта, приямку або на 
поверхових площадках за умови можливості його обслуговування і 
неможливості доступу до нього випадкових осіб.
  У разі розміщення в машинному приміщенні устатковання двох і 
більше ліфтів на лебідках, НКП, ввідних пристроях тощо повинні 
бути нанесені позначення про належність їх до певного ліфта.
  Ввідний пристрій, якщо є, повинен бути розміщений 
безпосередньо біля входу в машинне приміщення і установлений 
окремо від НКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бути 
розміщена на висоті 1200-1600 мм від рівня підлоги. Взаємне 
розміщення НКП і ввідного пристрою повинно унеможливлювати 
перекриття відчиненими дверима НКП зони обслуговування ввідного 
пристрою.
  6.5.2. Машинне приміщення може складатися з двох і більше 
приміщень, між якими необхідно забезпечувати переговорний зв'язок.
  6.5.3. Машинне і блочне приміщення повинні мати суцільну 
огорожу з усіх боків і на всю висоту, а також верхнє перекриття і 
підлогу.
  6.5.4. Двері машинного і блочного приміщень повинні бути 
суцільними, металевими або покриті металевим листом, відчинятись 
назовні і замикатись замками.
  Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж:
  - 600 х 1800 мм (ширина х висоту) - у машинному приміщенні;
  - 600 х 1400 мм (ширина х висоту) - у блочному приміщенні.
  6.5.5. Вхід до машинного приміщення через люк не 
дозволяється.
  6.5.6. У разі доступу в блочне приміщення через люк його 
розміри повинні бути не менше ніж 800 х 800 мм.
  Кришка люка повинна бути суцільною, металевою або покрита 
металевим листом, відчинятися вгору або зсуватись убік і 
замикатись замком.
  Для доступу до блочного приміщення, яке розташоване під 
машинним приміщенням, установлення замка на кришці не вимагається.
  У зачиненому положенні кришка люка повинна витримувати вагу 
двох осіб із розрахунку на кожного по 1000 Н на площі 200 х 200 мм 
в будь-якій точці без залишкової деформації.
  6.5.7. У підлозі машинного приміщення, розміщеного над 
шахтою, повинен бути обладнаний люк для проведення ремонтних 
робіт. Розміри люка повинні дозволяти вільно переміщувати через 
нього устатковання ліфта (електродвигун, лебідку, канатотяговий 
шків, НКП тощо).
  Люк повинен бути розташований над верхньою поверховою 
площадкою ліфта.
  Кришка люка повинна бути суцільною, відчинятись тільки вгору, 
замикатись і відчинятись тільки з машинного приміщення. Міцність 
кришки люка повинна відповідати вимогам пункту 6.5.6 цих Правил.
  6.5.8. Підлога машинного приміщення повинна мати покриття, 
яке не створює пилу.
  Стіни і стеля машинного приміщення повинні бути пофарбовані 
світлою фарбою.
  Машинне приміщення повинно бути захищеним від потрапляння в 
нього атмосферних опадів, мати освітлення, природну або примусову 
вентиляцію.
  Освітлення, мікроклімат повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 
81-1:2003; ДСТУ EN 81-2:2003; ДСТУ pr EN 81-3: 2004; ДСТУ pr EN 
81-5:2004; ДСТУ pr EN 81-6:2004; ДСТУ pr EN 81-7:2002; ДСТУ EN 
12015:2003; ДСТУ EN 12016:2003 та ДСН 3.3.6.096-2002 ( z0203-03 ).
  Вимикачі ланцюгів освітлення машинного і блочного приміщень 
повинні бути установлені в машинному приміщенні безпосередньо біля 
входу.
  6.5.9. Машинні приміщення повинні мати достатні розміри і 
безпечні умови для роботи з устаткованням. Висота робочого місця 
повинна бути не менше ніж 2000 мм і:
  - вільна горизонтальна ділянка перед панелями керування і 
корпусами. Цю ділянку визначають у такий спосіб:
  1) глибина, виміряна від стіни приміщення, не менше ніж 
700 мм;
  2) ширина більша від таких розмірів: 500 мм або повної ширини 
панелі чи корпуса;
  - вільна горизонтальна ділянка розміром не менше ніж 
500 х 600 мм для технічного обслуговування і огляду рухомих частин 
у точках, де це необхідно, і, якщо потрібно, для ручної аварійної 
роботи (пересування кабіни вручну за допомогою штурвала).
  6.5.10. Вільна висота для руху повинна бути не менше ніж 
1800 мм.
  Цю висоту визначають до нижчої частини балок даху і вимірюють 
від:
  - підлоги ділянки доступу;
  - підлоги робочої ділянки.
  Доступ до вільних просторів, зазначених у пункті 6.5.9 цих 
Правил, повинен мати ширину не менше ніж 500 мм. За відсутності 
рухомих частин цей розмір може бути зменшений до 400 мм.
  6.5.11. Над обертовими частинами машини повинна бути вільна 
відстань по вертикалі не менше ніж 300 мм.
  6.5.12. Якщо підлога машинного приміщення має декілька рівнів 
із різницею у висоті більше ніж 500 мм, підхід до підвищеної 
частини повинен бути забезпечений східцями або сходинками з 
поручнями.
  6.5.13. Відстань від рівня чистої підлоги машинного 
приміщення до низу балок, які використовуються для підвішування 
вантажопідйомних засобів, призначених для проведення ремонтних 
робіт, повинна бути не менше ніж 2000 мм.
  6.5.14. Зазор між кромкою отвору в підлозі машинного 
приміщення для проходження канатів і канатом повинен бути не менше 
ніж 15 мм і не більше ніж 70 мм. Навколо отворів повинні бути 
влаштовані бортики висотою не менше ніж 50 мм.
  6.5.15. У машинному приміщенні біля входу повинен бути 
вільний простір з розмірами в горизонтальній площині не менше ніж 
1000 х 1000 мм. У межах цієї площини не дозволяється влаштовувати 
люк для виконання ремонтних робіт. У вказаному просторі 
дозволяється розміщувати вимикачі ланцюгів освітлення і ввідний 
пристрій.
  6.5.16. У машинному приміщенні ліфта повинен бути 
встановлений пристрій для підвішування вантажопідйомного засобу, 
який призначений для проведення ремонтних робіт. Пристрій повинен 
бути розміщений над центром монтажного люка і повздовжньою віссю 
лебідки.
  На цьому пристрої або поруч з ним повинна бути зазначена його 
вантажопідйомність або допустиме навантаження.
  6.5.17. Підходи до машинного і блочного приміщень повинні 
бути обладнані електричним освітленням, бути вільними і доступними 
для персоналу, який обслуговує ліфт, а підлога повинна мати тверде 
покриття.
  Вхід в машинне і блочне приміщення, у разі потреби, повинен 
бути обладнаний східцями. Якщо немає можливості встановити східці, 
дозволяється застосовувати приставні драбини, що задовольняють 
таким умовам:
  - доступ у машинне і блочне приміщення не повинен бути 
розташований вище 4000 мм від рівня доступності східців або дверей 
приміщення;
  - приставні драбини для доступу повинні бути прикріплені так, 
щоб вони не могли пересуватися;
  - драбини, що перевищують висоту 1500 мм, в приставленому 
положенні для доступу повинні утворювати кут нахилу до горизонталі 
від 65 град. до 75 град. , не повинні бути слизькими і не повинні 
перекидатися;
  - внутрішня ширина драбини у світлі повинна бути не менше ніж 
350 мм, глибина сходинок повинна бути не менша ніж 25 мм, а у 
випадку вертикальних драбин відстань між сходинками і стіною за 
драбиною повинна бути не менше ніж 150 мм;
  - сходинки повинні бути розраховані на навантаження 1500 Н;
  - поруч з верхнім кінцем драбини повинна бути щонайменше одна 
опора для руки на легкодоступній відстані.
  Ширина підходу повинна бути не менше ніж 650 мм, висота - не 
менше ніж 1800 мм. Дозволяється місцеве зменшення висоти (пороги, 
труби, балки, які встановлені поперек проходу) до 1500 мм. За 
необхідності влаштування сходів до них повинні примикати площадки 
розмірами не менше ніж 1000 х 1000 мм.
  Улаштування підходів до машинного і блочного приміщень на 
похилих дахах та пожежних сходах не дозволяється.
  6.5.18. Між дверима машинного (блочного) приміщення і сходами 
на рівні підлоги машинного (блочного) приміщення повинна бути 
влаштована горизонтальна площадка. Розміри її повинні дозволяти 
обертально-розкривним дверям повністю відчинятися, а між лінією 
відчинення дверей і прилеглими до площадки східцями (сходами) або 
огорожею площадки повинна залишатися відстань не менше 500 мм.
  Якщо різниця в рівнях більше ніж 500 мм, то східці (сходи) і 
площадка повинні бути обладнані поручнями висотою не менше ніж 
900 мм.
  6.5.19. Підходи до машинного та блочного приміщень та 
поверхові площадки повинні мати освітлення інтенсивністю не менше 
ніж 30 люкс згідно з ДБН В.2.5-28:2006.
  6.5.20. У машинному і блочному приміщеннях повинні бути 
встановлені розетки (не менше ніж по одній) з напругою не більше 
250 В.
  6.5.21. У машинному і блочному приміщеннях прокладання 
паропроводів, газопроводів, водопроводів не дозволяється.
  6.5.22. Не дозволяється використання машинного або блочного 
приміщення для проходу крізь них на покрівлю або в інші приміщення 
які не належать до ліфта.
  6.5.23. У вікнах машинного і блочного приміщень і в прорізях 
для природної вентиляції машинного приміщення повинні бути 
влаштовані ґрати.
  6.5.24. У машинному приміщенні не дозволяється зберігати 
устатковання та матеріали, що не використовуються для технічного 
обслуговування та ремонту ліфтів. А також не дозволяється 
встановлювати устатковання і прокладати комунікації, які не 
належать до ліфта, за винятком систем, які призначені для опалення 
і вентиляції вказаних приміщень. Пускорегулювальні пристрої 
вказаних систем і комунікацій повинні бути розміщені поза цими 
приміщеннями.
  6.5.25. Машинне і блочне приміщення, приміщення для 
розміщення лебідки і блоків вантажного малого ліфта, а також шафи 
для розміщення устатковання за відсутності машинного приміщення 
повинні бути замкнені, а підходи до дверей цих приміщень і шаф - 
вільні.
  На дверях машинного (блочного) приміщення повинен бути 
зроблений напис: "Машинне (блочне) приміщення. Стороннім вхід 
заборонено". 

  6.6. Устатковання ліфтів
  6.6.1. Устатковання електричних ліфтів з тяговим і жорстким 
приводом та гідравлічних ліфтів повинно відповідати вимогам ДСТУ 
EN 81-1:2003 і ДСТУ EN 81-2:2003.
  6.6.2. Двері шахти повинні відповідати вимогам глави 7 ДСТУ 
EN 81-1:2003 та ДСТУ 81-2:2003.
  6.6.3. Кабіна, противага і балансувальний вантаж повинні 
відповідати вимогам глави 8 ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 
81-2:2003.
  6.6.4. Підвісна система, компенсація та обмеження швидкості 
електричних ліфтів повинні відповідати вимогам глави 9 ДСТУ EN 
81-1:2003.
  6.6.5. Підвісна система і засоби проти вільного падіння, 
спуску з перевищеною швидкістю і сповзання кабін повинні 
відповідати вимогам глави 9 ДСТУ EN 81-2:2003.
  6.6.6. Напрямні, буфери і кінцеві вимикачі повинні 
відповідати вимогам глави 10 ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 
81-2:2003.
  6.6.7. Привод повинен відповідати вимогам глави 12 ДСТУ EN 
81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003.
  6.6.8. Електричне устатковання, пристрої і електропроводка 
повинні відповідати вимогам глави 13 EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 
81-2:2003 та мати пристрої безпеки, перелік яких наведений у 
додатку А ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003.
  6.6.9. Дозволяється в режимі "Ревізія" здійснювати рух кабіни 
під час шунтування вимикачів контролювання зачинення і замикання 
дверей шахти контактом(ами) при виконанні умов, зазначених у 
пункті 14.2.1.3 ДСТУ EN 81-1:2003 та ДСТУ EN 81-2:2003.
  6.6.10 Дозволяється під час модернізації не обладнувати ліфти 
пристроєм завантаження у разі відповідності розмірів та 
вантажопідйомності кабіни ліфта, які наведені в таблицях 1.1 і 1.2 
ДСТУ EN 81-1:2003 і ДСТУ EN 81-2:2003. 

 

Назад