Russian (CIS)English (United Kingdom)
Elevators
Lifts
Escalators
phone/fax:
+38 (048) 777-74-10
Feedback
Лифтовые Системы

VII. Вимоги до виготовлення, реконструкції, модернізації, ремонту, монтажу і налагодження ліфтів

There are no translations available.

 

7.1. Виготовлення

  7.1.1. Виготовлення і поставлення на виробництво ліфтів або 
їх складових частин здійснюється відповідно до вимог чинних 
нормативних документів.
  Умови праці та організація робочих місць при виготовленні 
ліфтів повинні відповідати ГОСТ 12.1.005:88 та ДСН 3.3.6.037-99 
( va037282-99 ), ДСН 3.3.6.039-99 ( va039282-99 ), ДСН 
3.3.6.096-2002 ( z0203-03 ). 7.1.2. Для перевірки якості 
виготовлених ліфтів, підйомників та їх складових частин щодо 
відповідності вимогам цих Правил виробник повинен проводити їх 
випробовування (приймальні, типові, періодичні, сертифікаційні 
тощо) згідно з ГОСТ 15.001-88.
  7.1.3. Виготовлені ліфти повинні бути забезпечені такою 
технічною документацією від виробника:
  - паспортом ліфта, зразок якого наведено в додатку 1 до цих 
Правил;
  - установчим кресленням (для ліфтів);
  - настановою з експлуатації;
  - настановою з монтажу, пуску, регулювання та обкатки;
  - принциповою електричною (гідравлічною) схемою з переліком 
елементів;
  - описом електроприводу і автоматики (дозволяється опис 
записувати в настанову з експлуатації);
  - електричною (гідравлічною) схемою з'єднань, а також іншою 
документацією, передбаченою технічними умовами на конкретний ліфт.
  Зазначена документація, крім паспорта ліфта, може бути на 
електронному носії. У разі поставки декількох ліфтів одного типу 
для встановлення на одному об'єкті технічну документацію, крім 
паспорта, дозволяється поставляти в одному примірнику. Принципова 
електрична (гідравлічна) схема та схеми з'єднань повинні бути 
вкладені в паспорт ліфта.
  Крім технічної документації, ліфт забезпечується також 
табличкою або написом, де повинно бути вказано:
  - назву або товарний знак виробника;
  - вантажопідйомність;
  - заводський номер і рік виготовлення.
  Табличка (напис) повинна бути встановлена на каркасі кабіни, 
щоб була видною після монтажу та зберігалась протягом всього 
строку експлуатації ліфта.
  7.1.4. Виробник заносить відомості про виготовлений ліфт до 
книги (файла) обліку виготовлених ліфтів з зазначенням заводського 
номера, дати виготовлення, назви і адреси замовника, а також веде 
книгу (файл) обліку отриманих рекламацій із зазначенням замовника, 
від якого надійшла рекламація, її короткого змісту, заводського 
номера ліфта і дати його виготовлення та ужитих заходів.
  7.1.5. Порядок накопичення, транспортування, знешкодження і 
захоронення відходів під час виготовлення, монтажу (демонтажу), 
ремонту, реконструкції, модернізації та експлуатації ліфтів 
повинен відповідати ДСанПіН 2.2.7.029-99 ( v0029588-99 ). 

  7.2. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, 
модернізація ліфтів

  7.2.1. Монтаж, налагодження, ремонт, реконструкцію, 
модернізацію ліфтів повинні виконувати суб'єкти господарювання, 
які отримали дозвіл відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003 
( 1631-2003-п ).
  7.2.2. Монтаж ліфтів виконується згідно з ГСТУ 36.1-001-97 та 
(або) настанови з монтажу виробника ліфтів. Налагодження 
здійснюється згідно з настановою з налагодження виробника ліфтів.
  7.2.3. Приймання ліфтів після монтажу здійснюються згідно з 
ГОСТ 22845.
  7.2.4. Вимірювання параметрів якості руху ліфта здійснюються 
згідно з ДСТУ ISO 18738-2004.
  7.2.5. Дистанційне керування сигналізацією на пасажирських і 
вантажопасажирських ліфтах здійснюється згідно з ДСТУ pr EN 
81-28:2001 .
  7.2.6. Модернізація ліфтів здійснюється згідно з ГСТУ 
36.1-002-97. Після проведення повної модернізації, яка здійснена 
не поетапно, складається новий паспорт. В інших випадках відомості 
про заміну устатковання, яка була проведена, заносяться в старий 
паспорт організацією, яка її провела. 


Назад