Russian (CIS)English (United Kingdom)
Elevators
Lifts
Escalators
phone/fax:
+38 (048) 777-74-10
Feedback
Лифтовые Системы

X. Будівельні підйомники

There are no translations available.


 10.1. На будівельні підйомники поширюється дія цих Правил з 
урахуванням вимог щодо будівельних підйомників, викладених у цій 
главі.
  Виробник забезпечує кожний будівельний підйомник паспортом, 
зразок якого наведений у додатку 5 до цих Правил. 

  10.2. Технічний огляд вказаних підйомників проводиться згідно 
з вимогами цієї глави та порядком, зазначеним у розділі 9.2 цих 
Правил.
  Повний технічний огляд підйомників проводиться після 
встановлення підйомника, а також один раз на 4 роки. Під час 
проведення повного технічного огляду підйомник повинен підлягати 
огляду, перевіркам в обсязі, зазначеному в пунктах 9.3.2 і 9.3.3 
цих Правил, та випробуванню (статичному і динамічному).
  Випробовування підйомника проводиться згідно з настановою 
виробника підйомника про порядок його проведення, якщо така є. В 
разі її відсутності - в обсязі цієї глави.
  Статичне випробування проводиться вантажем, який перевищує 
вантажопідйомність на:
  - 50% - вантажного підйомника;
  - 100% - підйомника з провідником.
  Кабіна з рівномірно розподіленим вантажем на підлозі 
утримується на рівні нижньої завантажувальної площадки протягом 
10 хвилин.
  Під час проведення динамічного випробовування підйомника 
перевіряються в дії його механізми, спрацювання обмежувача 
швидкості і уловлювачів. Випробовування проводиться за наявності в 
кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого 
перевищує вантажопідйомність підйомника на 10%.
  Періодичний технічний огляд підйомників проводиться не рідше 
одного разу на 12 місяців в обсязі розділу 9.4 цих Правил.
  Позачерговий (повний та частковий) технічний огляд 
проводиться у випадках і в обсязі, що передбачені у розділі 9.5 
цих Правил. 

  10.3. Шахта вантажних підйомників може не обладнуватись.
  У підйомника з провідником на нижній посадочній 
(завантажувальній) площадці повинна бути обладнана огорожа шляху 
руху кабіни і противага на висоту не менше 2000 мм від рівня 
посадочної (завантажувальної) площадки.
  Огорожа повинна бути забезпечена дверима. 

  10.4. Місце на верхній і проміжних зупинках кабіни 
(платформи) повинно бути обладнане приймальними площадками, які 
огороджені перилами, що забезпечує безпечне завантаження і 
розвантаження будівельних матеріалів або вихід з кабіни людей. 

  10.5. Щоглу підйомника треба кріпити до елементів будинку, 
який споруджується, жорсткими металевими конструкціями або 
розтяжками зі сталевого каната, забезпеченого пристроєм для 
регулювання натягу.
  Дозволяється установлення підйомника без закріплення щогли. В 
цьому випадку він повинен бути розрахований на стійкість з 
урахуванням діючих експлуатаційних і випробувальних навантажень. 

  10.6. Можливість кріплення підйомника до елементів будинку 
повинна бути підтверджена висновком проектно-будівельної 
організації. 

  10.7. Улаштування приямка у підйомників не обов'язкове. 

  10.8. Для обслуговування механізмів і електроустаткування до 
них повинен бути забезпечений зручний і безпечний доступ. 

  10.9. У підйомників з провідником у тих випадках, коли шахта 
не має огорожі або неможливо витримати передбачену цими Правилами 
відстань між порогом вантажної площадки і порогом кабіни, 
дозволяється обладнувати вихід з кабіни на площадку через висувний 
трап, керування яким забезпечується з кабіни після її зупинення.
  Висувний трап перед тим, як будуть відчинені двері кабіни, 
повинен бути надійно зафіксований від самовільного зміщення. 

  10.10. У разі розміщення висувного трапа на одному рівні з 
вантажною площадкою відстань між їх порогами повинна бути не менше 
ніж 50 мм і не більше ніж 100 мм. 

  10.11. З бокових сторін висувний трап повинен мати перила 
висотою не менше ніж 1000 мм, а його граничне положення - 
зафіксоване жорсткими упорами. 

  10.12. Дозволяється платформу підйомників без провідника 
огороджувати з трьох сторін за умови наявності пристрою, який 
запобігає можливому сповзанню вантажу за габарити платформи. 
Огорожею з однієї сторони можуть бути двері, які замикаються. 
Висота огорожі повинна бути не менше ніж 1000 мм з суцільним 
обшиттям знизу на висоту не менше ніж 200 мм. Для платформ, на які 
забороняється вихід людей, висота огорожі може бути зменшена до 
500 мм. 

  10.13. Платформи, які призначені для підіймання вагонеток або 
візків, повинні бути обладнані упорами або замками, які 
запобігають зрушенню вагонетки або візка з місця. 

  10.14. Підйомники, які обладнані висувним трапом, а також 
підйомники з поворотною платформою повинні бути обладнані 
пристроєм, який запобігає мимовільному переміщенню трапа або 
платформи. 

  10.15. У підйомників з висувним трапом відчинення дверей 
кабіни повинно бути заблоковане з висувним трапом так, щоб двері 
відчинялись тільки після висування трапа на величину робочого ходу 
а зворотне переміщення трапа могло відбуватись тільки в разі 
зачинених дверей кабіни. 

  10.16. Двері кабіни підйомника з провідником і нижньої 
огорожі його повинні замикатись і відмикатись ключем, який 
знаходиться у провідника. Застосування автоматичного замка не 
обов'язкове. 

  10.17. Кабіна і платформа підйомника повинні бути обладнані 
уловлювачами. Приведення в дію уловлювачів підйомників з 
провідником повинно здійснюватись обмежувачем швидкості. 
Уловлювачі вантажних підйомників можуть приводитись у дію за 
допомогою механічного зв'язку їх з несучими канатами. 

  10.18. Діаметр барабана і блоків вантажних підйомників 
визначається за формулою
  Д > e d,
  де:
  Д - діаметр барабана (блока), який вимірюється за середньою 
лінією огинального каната, мм;
  d - діаметр каната, мм;
  значення коефіцієнта "е" не менше 18.
  Запас міцності канатів підйомників, на платформу яких 
забороняється вихід людей, повинен прийматись не менше 5. 

  10.19. У підйомників без провідника дозволяється багатошарове 
намотування канатів на гладенький барабан, у якого кут набігання 
каната на барабан за відсутності канатоукладача не повинен 
перевищувати 3 град. 

  10.20. Гладенький барабан, а також барабан з канавками, 
призначені для однієї вітки каната, повинні бути зроблені з 
ребордами. Реборди повинні підвищуватись над верхнім шаром каната 
не менше ніж на два його діаметри. 

  10.21. Підйомники повинні бути обладнані кінцевими 
вимикачами, які вимикають привод у разі переходу кабіною 
(платформою) крайніх робочих положень не більше ніж на 200 мм. 

  10.22. Двері кабіни з шахти підйомників з провідником повинні 
мати електричні контакти, які контролюють зачинення стулок, а в 
тих випадках, коли двері оснащені автоматичним замком, повинен 
бути установлений контакт, який контролює його замикання. 

  10.23. У підйомниках з провідником апарат керування повинен 
бути установлений в кабіні.
  У підйомниках без провідника апарат керування установлюється 
в безпечному місці і повинна бути забезпечена достатня видимість 
вантажно-розвантажувальних площадок.
  Дозволяється керування декількома підйомниками без провідника 
одним оператором із загального пульта. 

  10.24. Замість машинного приміщення дозволяється 
обгороджувати лебідку. Устаткування блочного приміщення є не 
обов'язковим. Робоче місце оператора повинно бути захищене від 
атмосферних опадів, утеплене і, за необхідності, повинно мати 
достатньо міцне перекриття. 

  10.25. Гнучкий кабель, підвішений до кабіни (платформи), може 
закріплюватись на будинку або мати пристрій, який запобігає його 
розгойдуванню. 

  10.26. До місця керування підйомником повинна бути підведена 
сигналізація з усіх поверхів, на яких відбувається завантаження і 
розвантаження. 

  10.27. У кабіні підйомників без провідника повинен бути 
установлений сигнальний пристрій, не залежний від електроживлення 
підйомника, для викликання чергового персоналу. 

  10.28. Правила користування підйомником повинні бути вивішені 
на поверхових площадках, з яких проводиться завантаження або 
розвантаження кабіни (платформи).
  Правила користування повинні містити:
  - спосіб завантаження;
  - спосіб сигналізації;
  - заборону транспортування людей на платформах вантажних 
будівельних підйомників та інші вказівки з обслуговування 
підйомника. 

  10.29. Біля всіх місць завантаження і розвантаження кабіни 
або платформи повинні бути зроблені написи, які зазначають масу 
граничного вантажу, який дозволяється підіймати і опускати. 

  10.30. Суб'єкт господарювання, який використовує підйомники, 
крім виконання цих вимог, вживає заходи по забезпеченню безпечної 
експлуатації підйомників з урахуванням їх конструкції і місцевих 
умов установки. 

  10.31. Суб'єкт господарювання, який використовує підйомники 
для устаткування вантажно-розвантажувальних площадок, повинен 
враховувати місцеві умови: характер вантажів, які транспортуються, 
конструкцію і форму будівельного об'єкта тощо, на підставі чинних 
Будівельних норм і правил. 

  10.32. Будівельні підйомники, призначені для роботи з 
провідником, до введення в експлуатацію підлягають реєстрації в 
територіальних органах спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці 
відповідно до розділу 9.1 цих Правил. 

  10.33. Будівельні підйомники, призначені тільки для 
підіймання вантажів без провідника, споряджаються індивідуальним 
номером і під цим номером обліковуються в журналі обліку суб'єкта 
господарювання. 


Назад