Russian (CIS)English (United Kingdom)
Elevators
Lifts
Escalators
phone/fax:
+38 (048) 777-74-10
Feedback
Лифтовые Системы

XI. Електричні багатокабінні пасажирські підйомники безперервної дії

There are no translations available.


11.1. Загальні вимоги
  11.1.1. На підйомники поширюються вимоги глави VI цих Правил, 
крім пунктів 6.1.12, 6.1.16 цих Правил.
  11.1.2. Номінальна швидкість руху кабіни повинна бути не 
більше ніж 0,3 м/с.
  11.1.3. Максимальна величина уповільнення кабіни під час 
зупинення кнопкою "Стоп" або спрацювання іншого вимикача безпеки - 
не більше ніж 3 м/кв.с.
  11.1.4. В одній кабіні дозволяється перебування одного або 
двох пасажирів залежно від площі підлоги кабіни відповідно до 
пункту 11.4.7 цих Правил.
  Транспортування в підйомнику вантажів не дозволяється.
  11.1.5. Відстань між суміжними кабінами повинна бути такою, 
щоб на дільницях, де відбувається зміна напряму руху, кабіна, яка 
йде попереду, входила в напрямну до того, як наступна за нею 
кабіна досягне кінця внутрішньої напрямної.
  11.1.6. Підйомник повинен бути обладнаний пристроєм, який 
виключає можливість руху кабіни в зворотному напрямі під час 
вмикання електродвигуна лебідки.
  11.1.7. Підприємство-виробник забезпечує кожний виготовлений 
підйомник табличкою, в якій зазначається:
  - назва або товарний знак підприємства-виробника;
  - місткість однієї кабіни;
  - заводський номер і рік виготовлення підйомника.
  Табличка повинна бути встановлена підприємством-виробником на 
рамі лебідки так, щоб її було видно після монтажу підйомника та 
зберігалась протягом всього строку експлуатації підйомника. 

  11.2. Будівельна частина і розміщення устаткування
  11.2.1. Будівельна частина повинна відповідати вимогам 
розділу 6.3 цих Правил, крім пункту 6.3.6 цих Правил.
  11.2.2. Всі підходи до підйомника повинні бути вільними і 
мати освітлення відповідно до вимог пункту 11.6.21 цих Правил.
  Підлога посадочної (завантажувальної) площадки на відстані не 
менше ніж 750 мм перед входом в кабіну повинна бути рівною і не 
повинна допускати ковзання ніг.
  11.2.3. Шахта обгороджується з усіх сторін і на всю висоту. 
Улаштування перекриття, яке відокремлює шахту від машинного 
приміщення і від приміщення натяжних пристроїв, не вимагається.
  У шахті не вимагається встановлення перегородки, що 
відокремлює кабіни, які підіймаються, від кабін, що опускаються.
  11.2.4. Застосування сітки для огорожі шахти і застосування 
скла для огорожі шахти з боку входу в кабіну не дозволяється.
  Шахта, для часткової огорожі якої застосовується скло, з боку 
прилеглих до неї площадок і сходів, на яких можуть перебувати люди 
повинна мати огорожу або грати відповідно до вимог пункту 6.4.2 
цих Правил.
  11.2.5. В огорожі шахти для проходу в кабіну повинні бути 
зроблені вхідні прорізи, які не мають дверей.
  Ширина вхідного прорізу шахти дорівнює ширині вхідного 
прорізу кабіни, а його висота - не менше ніж 2600 мм і не більше 
ніж 3000 мм.
  11.2.6. Вхідні прорізи шахти не розміщуються на дільницях, де 
відбувається зміна напряму руху кабіни, як вгорі, так і внизу 
шахти.
  11.2.7. В огорожі шахти дозволяється робити прорізи для 
вентиляції і обслуговування устатковання відповідно до вимог 
пункту 6.4.5 цих Правил.
  Дозволяється збільшення розмірів прорізу, призначеного для 
обслуговування устатковання, до 600 х 2000 мм (ширина х висоту).
  11.2.8. Для зручності обслуговування підйомника огорожу шахти 
в межах нижнього поверху дозволяється виконувати знімними щитами. 
Кріплення щитів повинно унеможливлювати їх знімання без 
застосування інструменту.
  11.2.9. Внутрішня поверхня стіни шахти збоку входу в кабіну 
на всю ширину дверного прорізу повинна бути без виступів і виїмок.
  На цій поверхні дозволяються виступи не більше ніж 25 мм за 
умови устатковання зверху і знизу скосів під кутом не менше ніж 
750 по горизонталі. Ці скоси повинні бути обладнані на всю ширину 
виступу.
  11.2.10. Розміщення підлоги і даху машинного приміщення і 
приміщення натяжних пристроїв повинно бути таким, щоб при 
граничних верхньому і нижньому положеннях кабіни, які досягаються 
в разі зміни напрямків їх руху, залишалась відстань не менше ніж 
500 мм між частиною, яка найбільше виступає, і підлогою (стелею).
  11.2.11. Розміщення шахти над проходами і приміщеннями, в 
яких можуть перебувати люди, крім машинного приміщення і 
приміщення натяжних пристроїв, не дозволяється.
  11.2.12. На дільницях, де відбувається зміна напряму руху 
кабіни (зверху і знизу шахти), з боку входу в кабіну повинні бути 
установлені вертикальні суцільні гладенькі щити, які повністю 
перекривають вхідний проріз кабіни, яка рухається. Ці щити повинні 
також перекривати приводні (натяжні) зірочки, що відгороджують їх 
від прорізу кабіни.
  Дозволяється на цих щитах робити прорізи шириною не більше 
ніж 150 мм для проходження через них елементів, за допомогою яких 
кабіна з'єднується з ланцюгом.
  Зазор між щитами і порогом кабіни повинен бути не більше ніж 
20 мм.
  Знизу від щита, розміщеного у верхній частині шахти з боку 
підіймання кабіни, повинен бути обладнаний скіс під кутом не менше 
600 до горизонталі і шириною, що дорівнює ширині вхідного прорізу 
шахти. Цей скіс дозволяється не доводити до стіни шахти на 50 мм і 
менше.
  11.2.13. Дія кабіни на щити, зазначені в пункті 11.2.12 цих 
Правил, перпендикулярно до їх поверхні навантаженням 200 Н і 
більше повинна контролюватись вимикачами.
  Навантаження повинне прикладатись до нижньої кромки щита, 
розміщеного в верхній частині шахти з боку підіймання кабіни, і до 
верхньої кромки щита, розміщеного в нижній частині шахти з боку 
опускання кабіни.
  11.2.14. На рівні верху і низу вхідного прорізу шахти на всю 
його ширину повинні бути обладнані горизонтальні площадки, які 
прилягають до стіни шахти і виступають в шахту.
  Розмір площадки в напрямі, перпендикулярному до стіни, де 
розміщені вхідні прорізи, повинен бути не менше ніж 230 мм.
  Відстань між цими площадками і порогом кабіни повинна бути не 
менше ніж 10 мм і не більше ніж 20 мм.
  11.2.15. Площадки, зазначені в пункті 11.2.14 цих Правил, 
розміщені в тій частині шахти, в якій кабіна рухається вверх, 
повинні мати можливість від зусилля 100 Н і більше повертатись 
вверх на кут не менше ніж 750 і не більше ніж 900. Зусилля повинне 
бути прикладене до краю площадки з боку кабіни перпендикулярно до 
площини площадки. У разі припинення силової дії на площадку вона 
повинна самостійно повертатись у початкове положення. Відстань в 
світлі між площадками в піднятому положенні і порогом кабіни 
повинна бути не більше 250 мм.
  Підйом площадок повинен контролюватись вимикачами.
  11.2.16. На всій висоті шахти, перпендикулярно і примикаючи 
до стіни, на якій розміщені вхідні прорізи, повинна бути 
установлена суцільна гладенька вертикальна огорожа.
  Огорожа повинна бути розміщена з обох сторін площадок і 
впритул до них.
  Зазор між огорожею і стінками кабіни на всьому шляху її руху 
повинен бути не менше ніж 10 мм і не більше ніж 20 мм.
  У верхній і нижній частинах шахти огорожа повинна бути 
доведена до щитів. За наявності на щиті скосу огорожа повинна бути 
доведена до вертикальної частини щита.
  11.2.17. З обох сторін кожного вхідного прорізу шахти на 
огорожі, вказаній у пункті 11.2.16 цих Правил, повинні бути 
влаштовані гладенькі поручні такої форми, щоб за них неможливо 
було зачепитись одягом. Довжина поручня повинна бути не менше ніж 
275 мм. Поручні повинні бути розміщені на висоті 1100 мм +- 20 мм 
від рівня підлоги посадочної (завантажувальної) площадки до 
середини поручня.
  Поручень повинен витримувати горизонтальне навантаження не 
менше ніж 300 Н.
  11.2.18. Всі вхідні прорізи повинні бути обладнані пристроєм, 
який перекриває вхід до кабіни недіючого підйомника. Для цієї мети 
дозволяється використовувати знімні ланцюги, шнури тощо.
  11.2.19. Відстані між кабіною і елементами шахти або 
устаткованням, розміщеним в шахті, повинні відповідати значенням 
таблиці 7. 


 Назва відстані      Значення, мм  
 Не менше ніж Не більше ніж 
 Від виступаючих елементів кабіни до
виступаючих елементів огорожі шахти і
до поверхні огорожі з боку, до якого
не звернений вхідний проріз кабіни  

 25 -
 Від зовнішньої поверхні стінок кабіни
до найближчої внутрішньої поверхні
огорожі шахти  

 - 350
 Між виступаючими деталями кабіни і
деталями кріплення напрямних кабіни
(стикові планки, притискачі, болти
тощо)  

 10 -
 Між виступаючими деталями кабіни і
конструкціями, призначеними для
установки напрямних кабін (кронштейни
балки тощо)  

 20 -

  11.2.20. Встановлення устатковання і прокладення в шахті 
комунікацій, які не належать до підйомника, забороняється.
  11.2.21. Шахта повинна мати освітлення, яке відповідає 
вимогам пунктів 11.6.23-11.6.25 цих Правил.
  11.2.22. Лебідка з приводними зірочками, НКП, трансформатори, 
ввідний пристрій тощо повинні розміщуватись у спеціальному 
приміщенні (машинному приміщенні). Розміщення ввідного пристрою 
повинне відповідати вимогам пункту 6.5.1 цих Правил.
  11.2.23. Натяжні пристрої тягових ланцюгів повинні 
розміщуватись у спеціальному приміщенні (приміщення натяжних 
пристроїв).
  11.2.24. Машинне приміщення (приміщення натяжних пристроїв) 
повинне мати суцільну огорожу з усіх боків і на всю висоту, а 
також мати верхнє перекриття і підлогу.
  У разі розміщення над шахтою машинного приміщення (приміщення 
натяжних пристроїв) не потрібно обладнувати підлогу на дільниці, 
розміщеній безпосередньо над шахтою.
  11.2.25. Машинне приміщення і розміщене в ньому устатковання 
повинні відповідати вимогам пунктів 6.5.8, 6.5.10, 6.5.12, 6.5.14, 
6.5.15, 6.5.17, 6.5.22, 6.5.24 цих Правил.
  11.2.26. У машинному приміщенні повинні бути забезпечені 
проходи для обслуговування лебідки з усіх боків з шириною проходу 
не менше 500 мм.
  11.2.27. Приміщення натяжних пристроїв повинне відповідати 
вимогам пунктів 6.5.10, 6.5.12, 6.5.14, 6.5.17, 6.5.23 цих Правил.
  11.2.28. У приміщенні натяжних пристроїв, розміщених над 
шахтою, а також у машинному приміщенні зона, в якій переміщуються 
кабіни, повинна мати стаціонарну або знімну огорожу висотою не 
менше ніж 1800 мм.
  11.2.29. Двері машинного приміщення і приміщення натяжних 
пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.5.4 цих Правил.
  Розміри полотна дверей повинні бути не менше ніж 
800 х 1800 мм (ширина х висота).
  Вхід в ці приміщення через люк не дозволяється.
  11.2.30. У підлозі і верхньому перекритті машинного 
приміщення і приміщення натяжних пристроїв дозволяється робити люк 
для виконання ремонтних робіт.
  Люк повинен відповідати вимогам пункту 6.5.7 цих Правил.
  11.2.31. Підходи до машинного приміщення і приміщення 
натяжних пристроїв повинні відповідати вимогам пункту 6.5.17 цих 
Правил. 

  11.3. Напрямні
  11.3.1. Рух кабіни повинен здійснюватись по жорстких 
напрямних прямолінійна частина яких повинна бути вертикальною.
  11.3.2. Після проходження кабіною тієї дільниці шахти, на 
якій вона змінює напрям руху, башмаки кабіни або пристрої, які їх 
замінюють, повинні входити в свої напрямні.
  11.3.3. Положення кабіни відносно напрямних на дільниці 
шахти, де кабіна змінює напрям руху, контролюється вимикачем.
  11.3.4. На місці стику кінців суміжних відрізків напрямних 
повинне унеможливлюватись їх взаємне зміщення.
  11.3.5. Тягові ланцюги, на яких підвішені кабіни, 
переміщуються в жорстких напрямних. Ці напрямні влаштовуються так 
щоб у разі розриву ланцюга він не міг вийти з напрямних, створюючи 
жорстку опору для підвішених на ній кабін.
  11.3.6. Зазор між напрямними для тягових ланцюгів і зубцями 
зірочок (вверху і внизу) повинен бути не більше ніж 100 мм.
  11.3.7. Напрямні для тягових ланцюгів та їх кріплення 
розраховані на навантаження, які виникають у випадку обривання 
ланцюгів під час завантаження кожної з кабін вантажем масою 80 або 
160 кг, залежно від площі підлоги кабіни відповідно до вимог 
пункту 11.4.7 цих Правил. 

  11.4. Кабіна
  11.4.1. Кабіна підйомника повинна бути розрахована на ті 
навантаження, які виникають у робочому режимі підйомника, під час 
його випробовування відповідно до вимог пункту 11.7.2 цих Правил, 
а також у разі обриву тягових ланцюгів (ланцюга).
  11.4.2. Кабіна підйомника з задньої і бокових сторін повинна 
мати суцільну огорожу на всю висоту, а також верхнє перекриття і 
підлогу.
  У нижній частині огорожі кабіни дозволяється влаштовувати 
люк, який замикається, висотою не більше ніж 500 мм для 
обслуговування устатковання, розміщеного в шахті. Кришка люка 
відчиняється всередину кабіни.
  Відмикання кабіни здійснюється зсередини кабіни спеціальним 
ключем.
  Кабіна не повинна мати дверей.
  11.4.3. У разі прикладання до огорожі кабіни, крім огорожі з 
сітки, в будь-якому місці перпендикулярно до її поверхні 
навантаження 300 Н прогин не повинен бути більше ніж 15 мм, 
залишкова деформація - недопустима. Навантаження повинне бути 
рівномірно розподілене на площі 5 кв.см круглої або квадратної 
форми і прикладене зсередини кабіни.
  У разі прикладення зсередини кабіни в будь-якій точці сітки 
огорожі перпендикулярно до площини сітки навантаження 150 Н прогин 
сітки не повинен бути більше ніж 25 мм.
  11.4.4. Верхнє перекриття кабіни повинне витримувати 
навантаження не менше 1000 Н, прикладене на площі 300 х 250 мм у 
будь-якому місці.
  11.4.5. Для виключення можливості проникнення пасажира на дах 
кабіни верхнє перекриття з передньої сторони повинне мати виріз на 
всю ширину кабіни. Глибина вирізу повинна бути не менше ніж 
250 мм.
  11.4.6. Висота кабіни повинна бути не менше ніж 2000 мм від 
рівня її підлоги до даху.
  11.4.7. Розміри підлоги кабіни повинні бути:
  800 +- 20 х 800 +- 20 мм - для одного пасажира;
  1000 +- 20 х 1000 +- 20 - для двох пасажирів.
  11.4.8. Висота вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати 
висоті кабіни. Ширина вхідного прорізу кабіни повинна дорівнювати 
ширині підлоги кабіни.
  11.4.9. Передня частина підлоги кабіни на всю ширину повинна 
бути виконана у вигляді відкидної площадки, яка має можливість від 
зусилля 100 Н і більше повертатись вверх на кут не менше ніж 
90 град. Зусилля повинне бути прикладене до краю площадки з боку 
вхідного прорізу шахти перпендикулярно до площини площадки.
  У разі припинення силової дії на площадку вона повинна 
самостійно повертатись у початкове положення.
  Підіймання відкидної площадки кабіни, яка рухається вниз, в 
зоні посадочних площадок повинне контролюватись вимикачем.
  11.4.10. Проміжок між суміжними кабінами повинен бути 
закритий рухомими щитами (фартухами), розміщеними над і під 
кабіною.
  Щит, розміщений під кабіною, повинен бути встановлений 
вертикально і взаємодіяти з відкидною площадкою підлоги кабіни. 
Під час повертання площадки підлоги щит повинен переміщуватись 
паралельно собі, віддаляючись від передньої стіни шахти. Відстань 
від щита в піднятому положенні до площадок, передбачених пунктом 
11.2.14 цих Правил, які перебувають у горизонтальному положенні, 
повинна бути не менше ніж 200 мм.
  Зазор між щитом, розміщеним під кабіною і огорожею на всьому 
шляху руху кабіни, повинен бути не більше ніж 20 мм і не менше ніж 
15 мм.
  11.4.11. Кабіна повинна бути обладнана башмаками або 
пристроями, які їх замінюють, які не повинні виходити з напрямних, 
крім тієї дільниці шахти, де кабіна змінює напрям руху.
  11.4.12. Кабіна повинна бути підвішена на двох ланцюгах 
згідно з вимогами пункту 11.5.6 цих Правил.
  11.4.13. Всередині кабіни на бокових стінках повинні бути 
обладнані поручні, які відповідають вимогам пункту 11.2.17 цих 
Правил.
  Відстань по горизонталі між поручнями в кабіні і поручнями, 
розміщеними на огорожі вхідного прорізу шахти, повинна бути не 
менше 300 мм. 

  11.5. Лебідка, зірочки, ланцюги
  11.5.1. Лебідка підйомника, зірочки, ланцюги повинні бути 
розраховані на навантаження, які виникають у робочому режимі 
підйомника, а також під час повного технічного огляду відповідно 
до вимог пункту 11.7.2 цих Правил.
  11.5.2. Лебідка повинна бути обладнана пристроєм для 
переміщення кабіни вручну. Штурвал, який використовується в 
пристрої, може установлюватись на валу постійно або бути знімним. 
Застосування штурвала зі спицями або кривошипної рукоятки не 
дозволяється.
  На лебідці повинен бути указаний напрям обертання штурвала 
(або пристрою, що його замінює), що відповідає напряму руху 
кабіни.
  11.5.3. Лебідка повинна бути обладнана автоматично діючим 
гальмом нормальнозамкнутого типу.
  Гальмо лебідки повинне зупиняти маси, які рухаються, а також 
утримувати кабіну під час проведення випробовувань.
  Гальмовий момент повинен створюватись за допомогою пружини 
(пружин) стискання або вантажу.
  Застосування стрічкового гальма не дозволяється. Як гальмовий 
шків дозволяється використовувати напівмуфту з'єднання 
електродвигуна з редуктором, яка розташована на валу редуктора.
  11.5.4. Редуктор лебідки повинен мати таку конструкцію, яка б 
дозволяла легко перевірити рівень мастила в ньому.
  11.5.5. Під нижніми зірочками ланцюгів повинен бути 
обладнаний кожух для утримання ланцюга у разі його розірвання.
  11.5.6. Кабіна повинна бути підвішеною на тягових 
пластинчатих ланцюгах роликового типу.
  Ланцюги повинні бути розраховані з коефіцієнтом запасу 
міцності не менше 10 за руйнівним навантаженням. Навантаження, яке 
діє на ланцюги, повинне визначатись, виходячи з умов завантаження 
кожної кабіни вантажем масою 80 або 160 кг, залежно від площі 
підлоги кабіни, повинне відповідати розмірам, що встановлені у 
пункті 11.4.7 цих Правил. 

  11.6. Електрична частина
  11.6.1. Технічна характеристика електричного устаткування, 
електромережі та їх виконання повинні відповідати параметрам 
підйомника за напругою і частотою мережі живлення, струмовим 
навантаженням, надійності, а також умовам його експлуатації, 
зберігання, транспортування.
  11.6.2. Напруга від джерела живлення повинна подаватись через 
ввідний пристрій з ручним приводом.
  Ввідний пристрій повинен бути розміщений безпосередньо 
близько від входу в машинне приміщення і установлений окремо від 
НКП. Приводна рукоятка ввідного пристрою повинна бути розміщена на 
висоті 1200-1600 мм від рівня підлоги.
  Ввідний пристрій повинен бути розрахований на зняття напруги 
з підйомника під навантаженням і без навантаження.
  Ввідний пристрій повинен вимикати всі фази живлення і 
повністю знімати напругу з електричних ланцюгів, крім ланцюгів 
освітлення шахти, кабіни, машинного приміщення і приміщення 
натяжних пристроїв, для вимикання яких повинні бути передбачені 
окремі вимикачі згідно з вимогами пунктів 11.6.25 і 11.6.26 цих 
Правил.
  11.6.3. Електропривод підйомника повинен відповідати таким 
вимогам:
  - зняття механічного гальма здійснюється одночасно з 
вмиканням електродвигуна або після його вмикання;
  - вимикання електродвигуна супроводжується накладенням 
механічного гальма;
  - замикання струмопровідних пластин електричного пристрою 
приводу гальма (гальмового електромагніту тощо) на корпус не 
викликає мимовільне вмикання цього приводу, і зняття механічного 
гальма у разі зупиненого підйомника не порушує накладення 
механічного гальма після вимкнення електродвигуна;
  - обертання електродвигуна здійснюється тільки в одному 
напрямі.
  11.6.4. Система керування підйомником повинна забезпечувати 
можливість пуску підйомника:
  - з машинного приміщення;
  - з однієї із посадочних (завантажувальних) площадок 
підйомника.
  Апарат для подачі команди керування на пуск повинен бути 
недоступним для сторонніх осіб, і місце його установки повинне 
мати телефонний зв'язок з машинним приміщенням.
  11.6.5. У машинному приміщенні і біля всіх вхідних прорізів 
повинні бути установлені кнопки "Стоп" для зупинки підйомника.
  11.6.6. Система керування підйомником повинна відповідати 
таким вимогам:
  - після припинення електропостачання підйомника і наступного 
його відновлення, а також після зупинки кабіни і усунення причини, 
яка викликала зупинку, пуск підйомника відбувається тільки після 
нової команди керування;
  - електричні контакти апаратів, призначені безпосередньо для 
вимикання електродвигуна і забезпечення накладення механічного 
гальма, а також електричні контакти вимикачів безпеки повинні 
працювати на розмикання електричного ланцюга;
  - електромагнітні або ємнісні перешкоди, які виникають під 
час роботи підйомника або надходять зовні, не повинні викликати 
помилкових спрацювань в ланцюгах вимикачів безпеки.
  11.6.7. Вимикання електродвигуна, накладення механічного 
гальма і зупинка підйомника повинні відбуватись у разі:
  - теплового перевантаження електродвигуна;
  - короткого замикання в силових ланцюгах і ланцюгах 
керування;
  - спрацювання вимикачів безпеки.
  11.6.8. Безпечна робота підйомників забезпечується такими 
вимикачами безпеки:
  - зміни напряму обертання лебідки (пункт 11.1.6 цих Правил);
  - положення кабіни (пункт 11.3.3 цих Правил);
  - щита огорожі (пункт 11.2.12 цих Правил);
  - обертової площадки вхідного прорізу (пункт 11.2.15 цих 
Правил);
  - відкидної площадки кабіни (пункт 11.4.9 цих Правил);
  - кнопка "Стоп" (пункт 11.6.5 цих Правил);
  - приміщення натяжних пристроїв (пункт 11.6.17 цих Правил).
  11.6.9. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення 
кабіни повинні бути під'єднані до ланцюга силового струму 
електродвигуна, а інші вимикачі безпеки можуть бути під'єднані як 
до ланцюга керування, так і до ланцюга силового струму.
  11.6.10. Вимикачі зміни напряму обертання лебідки і положення 
кабіни повинні бути не самозворотними, а вимикачі щита огорожі, 
поворотних площадок вхідних прорізів і відкидної площадки кабіни - 
самозворотними.
  11.6.11. Не дозволяється під'єднання будь-яких 
електромеханічних пристроїв паралельно до електричних контактів 
вимикачів безпеки або їх шунтування іншим шляхом.
  11.6.12. Вимикач зміни напряму обертання лебідки повинен 
розмикати електричний ланцюг у разі зміни напряму обертання 
лебідки.
  11.6.13. Вимикач положення кабіни повинен розмикати 
електричний ланцюг у разі виходу башмаків або пристроїв, які їх 
замінюють, із площини напрямних на дільниці шахти, де кабіна 
змінює напрям руху.
  11.6.14. Вимикач щита огорожі повинен розмикати електричний 
ланцюг під час дії зсередини кабіни на щити зверху і знизу шахти, 
де відбувається зміна напряму руху кабіни.
  11.6.15. Вимикачі поворотних площадок вхідного прорізу 
повинні розмикати електричний ланцюг під час підіймання площадок, 
розміщених на рівні верху і низу вхідного прорізу.
  11.6.16. Вимикач відкидної площадки кабіни повинен розмикати 
електричний ланцюг під час підіймання відкидної площадки кабіни.
  11.6.17. У приміщенні натяжних пристроїв повинен бути 
установлений вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування.
  11.6.18. Машинне приміщення, приміщення натяжних пристроїв, 
шахта, площадки перед входом у підйомник повинні бути обладнані 
стаціонарним електричним освітленням.
  11.6.19. Кожна кабіна повинна бути освітлена від світильника, 
установленого в кабіні, або від світильника, розміщеного зовні 
кабіни.
  Світильники повинні забезпечувати:
  - освітленість кожної кабіни на всьому шляху її руху;
  - обгородження джерел світла від зіткнення з ними пасажирів.
  11.6.20. Живлення електричного освітлення, крім освітлення 
кабін, повинне бути від освітлювальної мережі будинку (споруди).
  11.6.21. Освітленість повинна бути не меншою:
  - 20 лк - від ламп нажарювання на рівні підлоги кабіни;
  - 30 лк - від ламп нажарювання і 75 лк - від люмінесцентних 
ламп на рівні підлоги площадок перед входами в підйомник, а також 
на рівні підлоги машинного приміщення і приміщення натяжних 
пристроїв;
  - З0 лк - від ламп нажарювання і 50 лк - від люмінесцентних 
ламп на рівні підлоги в проходах і коридорах, які ведуть до 
площадок перед входом в підйомник, до машинного приміщення і 
приміщення натяжних пристроїв;
  - 5 лк - від ламп нажарювання в шахті підйомника.
  11.6.22. Освітлення кабіни повинне бути ввімкнене так, щоб 
воно не переривалось у разі вимикання апаратів захисту силового 
ланцюга і ланцюга керування.
  11.6.23. Освітлення шахти повинне бути ввімкнене під час 
проведення в ній робіт і оглядів. Для освітлення шахти повинні 
використовуватись лампи нажарювання.
  10.6.24. Для вмикання (вимикання) освітлення кабін, машинного 
приміщення і шахти в машинному приміщенні повинні бути установлені 
вимикачі.
  11.6.25. Для вмикання (вимикання) освітлення приміщення 
натяжних пристроїв в ньому повинен бути установлений вимикач.
  11.6.26. У машинному приміщенні, у верхній і нижній частинах 
шахти повинно бути установлено не менше однієї штепсельної розетки 
для переносних ламп напругою не більше 42 В.
  11.6.27. Параметри електромагнітних полів повинні відповідати 
ДСН 3.3.6.096-2002 ( z0203-03 ). 

  11.7. Технічний огляд
  11.7.1. На проведення технічного огляду поширюються вимоги 
розділів 9.2 та 11.7 цих Правил.
  11.7.2. Повний технічний огляд
  Повний технічний огляд підйомника проводиться один раз на 
4 роки.
  Під час повного технічного огляду підйомник підлягає огляду в 
обсязі, зазначеному в пункті 9.3.2 цих Правил, а випробовування в 
обсязі, зазначеному в цьому пункті.
  Під час випробовування слід перевірити роботу підйомника, дію 
гальма, міцність механізмів, кабін, тягових ланцюгів, підвісок 
кабін тощо.
  Випробовування повинне проводитись у три етапи.
  На першому етапі з незавантаженими кабінами повинна бути 
перевірена робота лебідки, пристроїв безпеки, систем керування, 
сигналізації та освітлення.
  На другому і третьому етапах з завантаженими кабінами повинні 
бути перевірені робота підйомника, дія гальма, міцність кабін, 
тягових ланцюгів і підвісок кабін тощо.
  На другому етапі половина всіх кабін повинна бути завантажена 
вантажем масою 80 кг кожна (за номінальних розмірів кабіни 
800 х 800 мм) або масою 160 кг (за номінальних розмірів кабіни 
1000 х 1000 мм), після чого підйомник повинен бути перевірений на 
ходу в обсязі двох повних обертів ланцюга. Кабіни можуть бути 
завантажені як ті, що рухаються вверх, так і ті, що рухаються 
вниз. Усі завантажені кабіни повинні бути суміжними.
  На третьому етапі кожна з кабін повинна бути завантажена 
вантажем масою 120 кг (за номінальних розмірів підлоги кабіни 
800 мм х 800 мм) або 240 кг (за номінальних розмірів підлоги 
кабіни 1000 мм х 1000 мм), після чого підйомник повинен бути 
перевірений на ходу протягом двох повних обертів ланцюга.
  11.7.3. Періодичний технічний огляд
  Періодичний технічний огляд підйомника проводиться один раз в 
24 місяці.
  Під час проведення періодичного технічного огляду підйомник 
повинен підлягати огляду, перевіркам в обсязі вимог пункту 9.3.2 
цих Правил.
  Випробування підйомника проводиться з завантажними кабінами. 
При цьому повинні бути виконані перевірки, зазначені в пункті 
9.3.3 цих Правил, а також перевірка дії уловлювачів від обмежувача 
швидкості. 

  11.8. Експлуатація і обслуговування
  11.8.1. Експлуатація і технічне обслуговування підйомників 
здійснюється згідно з розділом 9.7 цих Правил та цим розділом.
  11.8.2. На основному поверсі і всередині кожної кабіни 
повинні бути вивішені правила користування підйомником такого 
змісту:
  - дозволяється проїзд тільки одного пасажира або проїзд не 
більше двох пасажирів;
  - підіймання і опускання вантажу не дозволяється;
  - проїзд в кабіні вище верхнього поверху або нижче нижнього 
поверху безпечний.
  11.8.3. На кожному поверсі вказується його номер, який добре 
видно з кабіни підйомника.
  11.8.4. На основному поверсі повинна бути вивішена табличка з 
зазначенням реєстраційного номера і номера телефону для зв'язку з 
обслуговуючим персоналом або аварійною службою.  

Назад