Russian (CIS)English (United Kingdom)
Elevators
Lifts
Escalators
phone/fax:
+38 (048) 777-74-10
Feedback
Лифтовые Системы

Додаток 1. Норми бракування сталевих канатів

There are no translations available.
  1. Бракування сталевих канатів, які перебувають в роботі, 
здійснюється за кількістю обривів дротин на довжині кроку сукання 
згідно з даними таблиці 1. 

  Таблиця 1 

  Норми бракування каната залежно від кількості обривів дротин 
на довжині одного кроку сукання каната 

 

 Вихідний коефіцієнт

запасу міцності каната

у співвідношенні D : d

     Норма бракування (кількість обривів дротин)

на довжині одного кроку сукання каната у залежност

і від конструкції  каната та типу його сукання 

 

  6 х 19 = 114 і одне

органічне осердя та сукання  

  6 х 37 = 222 і одне

органічне осердя та сукання

 хрестинне  однобічне хрестинне  однобічне 
 До 9 включ. 1423 12 
 Більше 9 до 10 включ.  1626 13 
 Більше 10 до 12 включ. 1829 14 
 Більше 12 до 14 включ. 2010 32 16 
 Більше 14 до 16 включ. 221135 18 
 Більше 16  2412 38 19 

 2. Приклад визначення кроку сукання каната
  На поверхні будь-якої сталки наносять мітку, від якої 
відлічують вздовж центральної осі каната стільки сталок, скільки 
їх є у перерізі каната (наприклад, шість у шестисталковому 
канаті), і на наступній після відліку сталці (у даному випадку на 
сьомій) наносять другу мітку.
  Відстань між мітками приймають за крок сукання каната. 

  3. Бракування каната, виготовленого з дротин різного 
діаметра, конструкції 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним 
осердям виконуються відповідно з даними, наведеними в першій графі 
таблиці 1. Кількість обривів як норма бракування приймається за 
умовну. Під час підрахунку обрив тонкої дротини приймається за 
1,0, а обрив товстої дротини - за 1,7.
  Приклад:
  Якщо на довжині одного кроку сукання каната з початковим 
коефіцієнтом запасу міцності до 9 є 7 обривів тонких дротин і 5 
обривів товстих дротин, то 7 х 1 + 5 х 1,7 = 15,5, тобто понад 14 
(таблиця 1) і, отже, канат підлягає бракуванню. 

  4. Кількість дротин на одному кроці сукання як ознаку 
бракування каната, конструкція якого не вказана в таблиці 1, 
визначають за даними цієї таблиці для каната, найближчого за 
кількістю сталок і кількістю дротин у перерізі.
  Приклад:
  Для каната конструкції 8 х 19 = 152 дротин з одним органічним 
осердям найближчим є канат 6 х 19 = 114 дротин з одним органічним 
осердям.
  Для визначення ознаки бракування слід дані таблиці 1 
(кількість обривів на одному кроці сукання) для каната 
6 х 19 = 114 дротин з одним органічним осердям помножити на 
коефіцієнт 96:72, де 96 і 72 - кількість дротин у зовнішніх шарах 
сталок одного і другого канатів. 

  5. У разі наявності у канатів поверхневого зношення або 
корозії дротин кількість обривів дротин на кроці сукання як ознака 
бракування повинна бути зменшена відповідно до даних таблиці 2. 
 

Таблиця 2


  Норми бракування каната залежно від поверхневого 
  зношення або корозії
 

Поверхневе зношення або корозія дротин на діаметрі, %  

 Кількість обривів дротин на кроці сукання, % від норм,  

указаних у таблиці 1

 10  85 
 15 75
 20 70
 25 60
 30 ш більше 50

 
  У разі зношення або корозії до 40% і більше початкового 
діаметра дротин канат повинен бути забракований.
  Визначення зношення або корозії дротин за діаметром каната 
здійснюється мікрометром або іншим інструментом; у разі 
відсутності обірваних дротин вимірювання зношення або корозії не 
проводиться. 

  6. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на двох окремих 
канатах, кожний з них бракується окремо, у разі цього дозволяється 
заміна одного більш зношеного каната. 

  7. Якщо кабіна (противага) ліфта підвішена на трьох і більше 
канатах, їх бракування здійснюється за середнім арифметичним 
значенням, визначеним за найбільшою кількістю обривів дротин на 
довжині одного кроку сукання кожного каната. Дозволяється у одного 
з канатів збільшена кількість обривів дротин, але не більше ніж на 
50% проти норм, указаних у таблиці 1. 

  8. У разі наявності обривів, кількість яких не досягає 
бракувального показника, встановленого цими нормами, а також у 
разі наявності поверхневого зношення дротин канат допускається до 
роботи за умови:
  - ретельного нагляду за його станом під час періодичних 
оглядів з записом результатів у журнал технічного обслуговування;
  - заміни каната після досягнення ступеня зношення, вказаного 
в цих нормах. 

  9. У разі виявлення в канаті обірваної сталки або осердя 
канат підлягає заміні. 
 

Назад