Russian (CIS)English (United Kingdom)
Elevators
Lifts
Escalators
phone/fax:
+38 (048) 777-74-10
Feedback
Лифтовые Системы

Додаток 3. Заява на реєстрацію (перереєстрацію) ліфта (ліфтів)

There are no translations available.

                                                                                                                       Зразок 
 

                                                                                                         Керівнику __________________
                                                                                                        ____________________________ 
                                                                                                       (територіальний орган Держгірпромнагляду) 


                                            ЗАЯВА 
                на реєстрацію (перереєстрацію) ліфта (ліфтів) 

 Прошу зареєструвати новоустановлений ліфт (ліфти) _______________
__________________________________________________________________ 
  (місцезнаходження об'єкта встановлення ліфта(ів)) 

__________________________________________________________________ 

  Заявник: 
 1) повна назва суб'єкта господарювання __________________________ 
 2) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _________________ 
 3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД __________________ 
 4) місцезнаходження суб'єкта господарювання _____________________ 
 5) дозвіл на експлуатацію ліфта (ліфтів) ________________________ 
  (ким виданий, дата 
  та номер) 

  Додатки:
  заповнений паспорт на ліфт (додаток 4 до цих Правил);
  акт технічної готовності ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
  акт готовності будівельної частини (додаток 6 до цих Правил);
  протокол перевірки ланцюга між нульовим проводом вводу і 
зануленими елементами електроустатковання (ГСТУ 36.1-001-97);
  протокол перевірки опору заземлювача (ГСТУ 36.1-001-97);
  протокол перевірки стану ізоляції електроустатковання і 
електричних мереж ліфта (ГСТУ 36.1-001-97);
  протокол виміру повного опору петлі "фаза-нуль" (ГСТУ 
36.1-001-97) 

 Керівник (суб'єкт господарювання) ___________ ___________________ 
  (підпис) ( П.І.Б.) 

 Дата подання заяви ___________ 200 р. 

Назад